Demo

5 Nisan Avukatlar Günü

av

 

Bir devletin vatandaşlarının güvenli ve huzurlu bir ortamda hayatlarını devam ettirebilmelerini sağlamak başlıca görevlerindendir. Bu çerçevede dava ve savunma hakkı, sağlıklı işleyen bir hukuk sisteminin vazgeçilmez unsurlarından biridir. Bunu, kurumlarımız ve vatandaşlarımız adına büyük bir sorumluluk bilinciyle yerine getiren avukatlarımız, adil yargılanmanın temini için çok temel bir kamu hizmeti görevi ifa etmektedirler.

 

Savunmanın olmadığı yerde hak ve adaletten bahsedilemez. Hak arama özgürlüğünün tam olarak gerçekleşmesi, savunmanın daha da güçlendirilmesi ve yargının daha sağlıklı, hızlı ve uyumlu işletilmesine bağlıdır.

 

Türkiye’yi demokrasi ve insan hakları bakımından çağdaş bir ülke haline getirme yolunda çaba gösteren AK Parti hükümetleri, bu doğrultuda birçok reformları gerçekleştirirken, yargı sisteminin de sorunlarını çözmek, hizmet standartlarını iyileştirmek, fiziki ihtiyaçlarını karşılamak adına önemli adımlar atmıştır. Atılan bu adımlara eşdeğer olarak avukatların görevlerini en iyi şekilde yapabilmelerine imkân sağlayacak iyileştirme çabalarına devam edeceğiz. Zira biliyoruz ki, adalete duyulan güveni arttırmak, böylece vatandaş-devlet ilişkisini güçlendirmek, ancak bütün unsurlarıyla etkin, hızlı ve adil bir yargı işleyişiyle mümkündür.

 

Yeni anayasayı konuştuğumuz şu günlerde AK Parti olarak, 17 defa değişikliğe uğrayan ve bırakın bir derdimize derman olmayı artık çoğu konuda başlı başına sorunun kaynağını oluşturan mevcut Anayasa’nın miadının dolduğu düşüncesindeyiz.

 

Türkiye’ye, insan onurunu ve haklarını birinci sıraya koyan, çoğulcu, özgürlükçü, yargı bağımsızlığını, güçler ayrılığını sağlayan, egemenliği millete veren, vesayeti ortadan kaldıran, yürütmede istikrar sağlayan bir anayasa kazandırmayı hedefliyoruz.

 

Bu duygu ve düşüncelerle, benim de aralarında bulunmaktan şeref duyduğum bu mesleğin mensubu ve ülkemizin her bir köşesinde görev yapan değerli meslektaşlarımın, 5 Nisan avukatlar gününü en içten duygularımla kutluyor, savunma ve hak arama görevlerinde başarılar diliyorum.